objectius

 • Promocionar i donar a conèixer els instruments de percussió en l’àmbit de la música clàssica i contemporània.
 • Fomentar la creació i organització d’esdeveniments socials, culturals i formatius relacionats amb la percussió.
 • Crear llaços de cooperació entre institucions, entitats i professionals de Catalunya dedicats a la música i a l’educació, i amb altres entitats de l’àmbit cultural i educatiu nacionals i internacionals.
 • Cooperar amb altres associacions de percussionistes d’arreu.
 • Promoure els esdeveniments del món de la percussió d’altres indrets en l’àmbit de la música clàssica, simfònica i contemporània (congressos, cursos, festivals, classes magistrals, concursos, concerts, audicions, etc.)
 • Instaurar mecanismes de millora i cooperació en els aspectes logístics dels percussionistes.
 • Promoure convenis de col·laboració amb associacions, entitats i professionals del sector.

Per aconseguir els seus objectius, l’associació realitzarà les següents activitats:

 • Cursos de formació, trobades d’estudiants i de professionals, classes magistrals, jornades de treball, encontres i totes aquelles activitats de caràcter pedagògic i formatiu que es considerin oportunes en benefici de les noves generacions d’estudiants.
 • Organització de concerts, cicles de concerts i festivals, així com qualsevol altra activitat que ajudi a la preservació, difusió, increment i millora de qualitat de la percussió.
 • Activitats de cooperació amb altres associacions i professionals de la percussió en l’àmbit nacional i internacional.
 • Creació i manteniment d’un butlletí informatiu en format telemàtic i/o pàgina web.
 • Edició de partitures i CD’s.
 • Concursos de composició i interpretació.
 • Foment de la recerca i la nova creació de repertori per a percussió.
 • Altres activitats per fomentar l’aprenentatge i la difusió de la percussió, la seva renovació i les relacions intergeneracionals.
 • Activitats d’integració de diferents col·lectius socials.
 • Presència a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació
 • Creació d’un parc de recursos materials (instruments, material, partitures, llibres, mediateca, etc.) pels associats.
 • Assessorament als socis professionals, estudiants i amateurs de la percussió en l’àmbit de la música clàssica i contemporània.

En queda exclòs tot ànim de lucre.