recomanacions Covid-19

 

page1image3855296

PROTOCOL DE RECOMANACIONS D’ÚS DE LES AULES, ESPAIS, INSTRUMENTS I MATERIAL DE PERCUSSIÓ PEL COVID-19

Aquestes accions que proposem s’han d’entendre com un exercici extra de responsabilitat que ens imposa el fet que els percussionistes som un col·lectiu que compartim aules, instruments i material de percussió amb intensitat i hem de ser més curosos i auto-exigents pel nostre propi benefici i el de la comunitat.

 1. Les aules s’han d’usar de manera individual i amb mascareta.

 2. En cas hi hagués més d ́una persona a dins és important mantenir la distància de prevenció recomanada de 1,5m.

 3. S’han de rentar les mans a consciència amb aigua i sabó durant 20 segons abans d’accedir a les aules o espais de treball i manipular instruments i material.

 4. Usar gel desinfectant abans i després de manipular instruments durant l’estudi. S’aconsella l’ús de guants.

 5. Cada alumne/a usarà les seves pròpies baquetes i serà responsable de mantenir-les desinfectades. No es compartiran baquetes si el professor/a no ho autoritza i sempre amb prèvia desinfecció.

 6. Els mànecs de totes les baquetes personals han de ser tractats, amb certa periodicitat, amb líquid desinfectant.

 7. S’aconsella a tots i totes les alumnes disposar d’un pack de neteja propi amb polvoritzador d’aigua i sabó neutre (20%), paper d’un sol ús, 2 draps de cotó i la mascareta.

 8. Tingueu en compte que els desinfectants no eliminen la brutícia.

 9. Les làmines dels xilòfons, marimbes, vibràfons i glockenpiel (lira) no poden ser tractades amb cap líquid ni producte desinfectant. Tot el que no siguin les làmines (estructura, potes, pedals, etc…) si es podrà tractar amb els desinfectants que el centre proporcionarà

 10. Les membranes de pell natural com els bongos, les congues, panderetes, etc… tampoc poden ser tractades amb cap líquid ni producte desinfectant.

 11. Les membranes de les timbales i caixes que no tinguin capa de pintura rugosa blanca (la majoria) poden ser tractades amb cura amb els desinfectants que el centre proporcionarà.

 12. Tots els suports, i altres materials metàl·lics i plàstics dels instruments poden ser tractats amb cura amb els desinfectants que el centre proporcionarà.

 13. Hem de tenir en compte que en alguns instruments (caixes, toms, bateries, etc…) toquem més amb les mans els suports (cargols, mecanismes metàl·lics, bordonera) que la pròpia membrana.

 14. Els instruments de petita percussió que no siguin de pell natural o fusta poden ser tractats amb cura amb els desinfectants que el centre proporcionarà.

 15. Els instruments de petita percussió que siguin de pell natural o fusta (panderetes, claves, castanyoles, etc…) no poden ser tractats amb cap líquid ni producte desinfectant.

 16. S’ha d’assegurar la ventilació de totes les aules i espais.

 17. Els instruments hauran de procurar tenir una posició fixa i evitar el seu moviment el màxim possible.

 18. Caldrà adequar els espais on s’usin els instruments fora de les aulesde percussió (assajos de cambra, banda i orquestra) de manera que es produeixin els moviments imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat

 19. Les aules i instruments de percussió del “Departament de Vent metall i Percussió” seran d’ús exclusiu dels estudiants matriculats a l’assignatura de Percussió i els seus professors.

 20. No es podran deixar objectes personals a les aules després del seu ús.

 21. No es podrà fer ús dels material i instruments de percussió sense un permís específic de direcció avalat pel professor/a de percussió.

 22. Quan s’utilitza un instrument de l’escola, cada usuari ha d’entendre que cal una neteja regular d’aquests instruments musicals per mantenir-los amb una higiene adequada.

 23. Es recomana l’ús dels plats de xoc i altres instruments compartits (instruments orquestrals) amb guants nets quan sigui possible.

 24. Així mateix es recomana que en els conjunts orquestrals (Bandes, Orquestres, i altres) cada alumne disposi, en la mesura del possible, del seu propi triangle, pandereta i altres instruments de petita percussió.

 25. El professor/a supervisarà la prevenció dels estudiants.

RECOMANACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT D’INSTRUMENTS

 1. Tant les làmines com els idiòfons de fusta s’han de netejar EN SEC amb un drap de cotó. Molt de tant en tant es pot humitejar el drap amb CERA D’ABELLA EN SPRAY per a aportar hidratació a la fusta*
 2. Les làmines i idiòfons metàl·lics s’han de netejar EN SEC amb un drap de cotó. Poden ser tractats amb líquid desinfectant SEMPRE QUE ESTIGUEM SEGURS DE QUE NO PORTEN NINGUN TIPUS DE TRACTAMENT (cromat, lacat, etc…) En cas de dubte, és preferible utilitzar una dissolució d’aigua i sabó neutre al 20%*
 3. Les membranes de pell natural s’han de netejar EN SEC amb un drap de cotó. Puntualment també es pot utilitzar una dissolució d’aigua i sabé neutre al 20%.

 4. Es recomana l’ús de guants de treball pel muntatge i manipulació d’instruments.

*Qualsevol tipus de producte líquid (desinfectant, cera d’abella o dissolució d’aigua i sabó) s’ha d’aplicar sempre en spray polvoritzant sobre un drap de cotó fins a humitejar-lo sense arribar a amarar-lo.

MAI PULVERITZAREM DIRECTAMENT SOBRE L’INSTRUMENT.

Material de prevenció sanitària que han d’oferir els Centres:

 •  Mascaretes

 • Guants d’un sol ús

 • Gel hidroalcohòlic

 • Tovalloletes d’alcohol o de solució germicida

 • Rotllo de paper d’un sol ús

 • Desinfectant de superfícies

 • Polvoritzador d’aigua i sabó neutre (20%)

 • Draps de cotó

 • Guants de treball

  La premissa més important que hem de tenir tots els i les percussionistes és que la mesura de prevenció més eficaç en el nostre col·lectiu, a més de les ja referenciades és: RENTAR-SE LES MANS AMB AIGUA I SABÓ NEUTRE AMB MOLTA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT.